Inschrijfform

32e editie Toldijk


2 en 3 mei 2020

UW GEGEVENS
Ja   nee

GEGEVENS VOERTUIG

bakwagen
bakwagen + aanhangwagen
trekker
trekker + oplegger
bus
anders


Ja   nee

    stroom 10 euro, graag overmaken voor 25 april naar
NL04RABO0122632427 vermelden Toldijk en kenteken    

EVENEMENT

vrijdag aan
zaterdag aan
kom alleen zondag


Ja   nee

Met
Personen

    BBQ betalen op het terrein bij AVH te Toldijk
15 euro, kinderen tot 14 jaar 7,50 euro   
Verzenden
Door te verzenden verklaar ik dat mijn voertuig(en) minimaal WA-verzekerd is/zijn , dat ik op eigen risico deelneem aan dit evenement en dat ik zelf zorg voor deugdelijke opvang van evt. olie- en/of brandstoflekkage.